Χιλιομετρικές αποστάσεις

Περιοχή Απόσταση
ΚΑΝΑΛΑΚΙ 15 km
ΣΥΒΟΤΑ 40 km
ΠΡΕΒΕΖΑ 28 km
 ΖΑΛΟΓΓΟ 30 km
ΠΑΡΓΑ 28 km
ΑΡΤΑ 60 km
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 20 km
ΣΟΥΛΙ 30 km
ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ 9 km
 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 12 km
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 60 km
ΛΕΥΚΑΔΑ 60 km
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 110 km
ΑΘΗΝΑ 400 km
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 430 km
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία Απόσταση
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820.22.710
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΑΡΓΑΣ 26840.31.227
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820.22.530
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ 26840.31.199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820.28.090
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 26840.22.222
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 26820.22.225
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820.22.871-2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 26843.60.100
ΚΤΕΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 26840.22.284
26840.22.699
ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 26820.27.993
26820.22.213
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟ 26820.22.355
ΤΑΞΙ ΚΑΝΑΛΑΚΙ 26840.22.391
ΤΑΞΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26820.28.030
26820. 28470